Tidsfristar

Søknadar til Møre og Romsdal fylkeskommune om Konsertstøtte/festivalstøtte blir handsama politisk i februar/mars. Søknadar bør sendast seinast i løpet av november for å rekke administrativ handsaming i Kulturavdelinga. Les meir her.

Fylkeskommunalt driftstilskot til frivillig verksemd og organisasjonar: Les meir her.

Legg igjen en kommentar