Festivalforum

Festivalforum Søre Sunnmøre er ein frivillig organisasjon med føremål å bygge nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling for festivalane på Søre Sunnmøre. Festivalforum er etablert etter eit initiativ frå festivalane sjølve og ordførarane i Volda og  Ørsta. Festivalane som er med i forumet er Animation Volda, Den norske dokumentarfilmfestivalen, Naturfestivalen, Kyrkjemusikkveka, Bratt og blått, Sunnmøre Kammermusikkfestival, Dei nynorske festspela, X2, Linderock og Studentveka.

Festivalforum har besøks- og postadresse i Sunnmøre Kulturnæringshage, Storgata 8, 6100 Volda. Festivalforum har organisasjonsnummer: 913475763

Styret i Festivalforum Søre Sunnmøre:
Gaute Øvereng – Dei nynorske festspela
Mathias Remmereit – X2
Siri Dahl – Naturfestivalen
Kyrre Grimstad – Trandalblues
Åge Staurset – Veka
Birgit Berg – Kyrkjemusikkdagane

Er du som arrangør interessert i å bli med?

Kontaktperson: Martin Foldal
e-post: post(alfakrøll)festivalforum.no
Telefon 70 33 06 60
Telefaks 70 33 06 61

Legg igjen en kommentar