Støy

Når du arrangerer noko i tettbebygde strok, er det svært viktig å tenke på støynivået ved ditt arrangement. Generelt må alle arrangørar forhalde seg til grenseverdien i Helsedirektoratets veileder om musikkanlegg og helse. Veileder -IS0327

God kommunikasjon med naboar i arrangementsområdet er særleg viktig, og avgir ditt arrangement mykje støy er det lurt å informere naboane om dette i forkant av arrangementet.

Politiet kan og sette krav til arrangementet for å redusere støynivå/ omfang.

Lov om helligdager og helligdagsfred gjeld uansett.