Skjenking

Dersom det skal seljast alkohol på arrangementet, er det viktig å ha alle løyver i orden.

Sjenkeløyve søkjer du hjå kommunen. Søknader blir handsama løpende.

  • Du må søke om ambulerande skjenkeløyve dersom du skal halde eit privat/ lukka arrangement der det skal skal serverast alkohol på eit offentlig område. Løyve kan givast til foreiningar, firma og privatpersonar, men kun til lukka arrangement der alle gjestar er særskilt invitert/ påmelde i forkant av arrangementet, og der det ikkje er skjenkeløyve i utgangspunktet. Søker du om ambulerende skjenkeløyve ved enkeltarrangement, treng ikke skjenkestyrar eller daglig leiar å ha tatt alkoholprøva.
  • Skal du ha eit offentleg, kommersiellt arrangement, må løyvehavar ha alminneleg skjenkeløyve. Det må då søkast om løyve til utvida skjenkeområde for eit enkelt høve.

 

Søknad om skjenkeløyve i Volda kommune finn du meir om her.

Søknad om skjenkeløyve i Ørsta kommune finn du meir  om her.

For meir informasjon sjå: