Skjenkeløyve Ørsta

Søknad om ambulerande skjenkeløyve skal sendast på fastsett skjema og må innehalde opplysningar om arrangør, kven som skal vere ansvarleg for løyvet og kva føremål enkelt-arrangementet har. Det må stå kva alkoholgrupper det vert søkt om. Søknaden må og innehalde opplysningar om stad, dato og klokkeslett for arrangementet.

Søknad skjer elektronisk via  denne søknadsportalen
Søknad om ambulerande skjenkeløyve må vere administrasjonen i hende tre – 3 – veker før arrangementet skal haldast.

Legg igjen en kommentar