Set verdi på eigeninnsatsen

Får du gjort den økonomiske verdien av dugnadsinnsatsen i din festival synleg? Hvis ikkje kan du bruke gavebrevmal festival. Å få talfesta dugnadsinnsatsen kan være til god hjelp når ein skal søke støtte hjå andre sponsorar eller med det offentlege.