Lokale partnarar

Det fins mange lokale personar og firma du kan samarbeide med eller som kan hjelpe deg med spørsmål du måtte ha.
Her gir vi deg en oversikt over nokon av dei det kan være hensiktsmessig å kontakte:

Volda Næringsform
Volda Næringsforum er ein frittståande organisasjon i form av ei medlemsforeining, som tek i vare og utviklar næringslivet i Volda kommune.
Kontaktperson: Roar Vikene
Telefon: 953 00 397
E-post: post@voldaforum.no
Web: http://voldaforum.no

Ørsta Næringskontor
Ørsta Næringskontor er ein kontaktbank for det lokale næringslivet og arbeider for auka utveksling av røynsler og kjøp/sal av tenester mellom lokale bedrifter.
Kontaktperson: Odd Magne Vinjevoll
Telefon: 906 15 145
E-post: omv@orsta-nk.no
Web: http://www.orsta-nk.no

Frivilligsentralen i Volda
Har du behov for dugnadshjelp eller hjelp til å organisere dette? Då kan du ta kontakt med Frivillighetssentralen i Volda kommune. Frivilligsentralen er kort sagt ein møteplass som formidlar kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet – noen treng hjelp og andre ynskjer å hjelpe.

Volda Frivilligsentral
Stormyra 2
6100 Volda

Kontaktperson: Astrid Gjersdal
Telefon: 70 05 88 48, Mobil: 917 25 639
E-post: post@frivilligvolda.no
Web: http://frivilligvolda.no

Frivilligsentralen i Ørsta
Ørsta kommune har ei rekkje med frivillige lag og organisasjonar, samt enkeltpersonar som gjer ein fantastisk innsats. Frivilligsentralen har som siktemål å vere ein støttespelar for disse og andre som ønskjer å verte frivillige. Som eit møtepunkt for frivillige vil sentralen kunne vere ein formidlar og koordinator mellom dei som treng hjelp og dei som vil hjelpe, men også eit kontaktpunkt opp mot kommunen.

Ørsta Frivilligsentral
Kaihuset
6150 Ørsta

Kontaktperson: Monica Amundsen Sætre
Telefon 948 76 531
E-post: frivillig@orsta.kommune.no
Web: http://www.orsta.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/orsta-frivilligsentral/

Sunnmøre Kulturnæringshage
Dersom du har behov for hjelp knytt til forretningsutvkling av arrangementet ditt, eller har andre bedriftsrelaterte spørsmål, kan du ta kontakt med Sunnmøre kulturnæringshage. Næringshagen  er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for nyskaping og vekst for næringslivet på Sunnmøre med fokus på dei kreative næringane. Arrangement er ein del av dette.

Sunnmøre Kulturnæringshage 
Storgata 8
6100 Volda

Kontaktperson: Martin Foldal
Telefon 9222 4165
E-post: post@sknh.no
Web: www.sknh.no