Volda

Volda Samfunnshus
Amfi med kino, samt to andre lokaler for mindre arrangement.
Kontakt Servicekontoret i kommunen på telefon 700 58 700 for prisar og meir informasjon.

Uppheimparken
Musikkpaviljong mellom Kyrkja, Sparebank1 og Rådhuset. Paviljong med straumtilførsel.
Kontakt Servicekontoret i kommunen på telefon 700 58 700 meir informasjon.

Studenthuset Rokken
Konsertarena med Norgesnett standard lyd og lys.
Teknisk informasjon

Høgskulen i Volda
Høgskulen i Volda har ein eigen konsertsal med lyd og lysanlegg og i tillegg kan ein halde arrangement i den store kantina i Berte Kanutte bygget.

Volda Kyrkje
Kontakt Kyrkjekontoret på telefon 70 07 40 90 for meir informasjon og prisar.

Kommunal torgplass – Volda
Kommunen rår over tre mindre områder i sentrum til bruk for lag, organisasjonar og private som ynskjer å drive med sal av varer eller stå med ulike slag stands.
Desse er Trekanten v/Mega, Torgplassen og v/Kyrkjegardsmuren.

Ved å vende seg til servicekontoret får ein vite om plassen er ledig på aktuelle tidspunktet.
Dette tilbodet er gratis og søknadane vert handsama etter kvart.

MÅLGRUPPE
Lag, organisasjonar og private kan nytte dette tilbodet.

KRITERIUM
Leigetakar får nødvendige opplysningar ved å vende seg til servicekontoret på Rådhuset. Leigetakar pliktar å rydde etter seg på det aktuelle området.

Kontakt Servicekontoret i Volda kommune
Telefon 70 05 87 00
e-post: postmottak@volda.kommune.no

Legg igjen en kommentar